Pokok-pokok Pandangan Hidup Muslim

Pokok-pokok Pandangan Hidup Muslim
Catatan serbaneka asrir pasir (Asrir Sutanmaradjo)
“Adapun orang yang melampaui batas, dan lebih mengutamakan kehidupan dunia, maka sesungguhnya nerakalah tempat tinggalnya. Dan adapun orang-orang yang takut kepada kebesaran Rabbnya dan menahan diri dari keinginan hawa nagsunya, maka sesungguhnya surgalah tempat tinggalnya” (QS 79:37-41). Yang mempertuhankan Allah tempat tinggalnya di surga. Sedangkan yang memertuhankan selain Allah tempat tinggalnya di neraka.
Ada dua kelompok manusia. Yang pertama yang dikalahan, yang dikuasai dan dihandurkan oleh hawa nafsunya. Ia benar-benar di bawah kendali nafsunya. Yang kedua, yang berhasil memenangkan pertarungan melawan. Nafsunya tunduk dibawah perintahnya.
Pedoman/pandangan hidup dalah Alquran dan sunnah Rasul. Yang bukan berpandangan hidup pada alQuran dan Sunnah Rasul adalah penghuni neraka.
Tujuan hidup adalah mencari ridha Alah swt. Yang tidak mencari ridha Ilahi akan menjadi penghuni neraka.
Tugas hidup adalah untuk beribadah hanya kepada Allah semata. Yang beribadah kepada selain Allah akan menjadi penghuni neraka.
Peran/Fungsi hidup adalah sebagai khalifah Allah swt. Yang memikul amanat bukan sebagai khalifah Allah akan menjadi penghuni neraka.
Kawan hidup adalah yang berjuang karena Allah swt. Yang berteman dengan penantang Allah akan menjadi penghuni neraka.
Lawan hidup adalah syetan, thagut dan pengikutnya. Yang mengambil teman syetan, thagut akan menjadi penghuni neraka.
Alat/bekal hidup adalah segala kenikmatan yang diberikan Allah swt berupa Amwal wal Anfus. Yang mengambil kekayaan untuk menantang Allah akan menjadi penghuni neraka.
Teladan hidup adalah Nabi Muhammad saw. Yang tak mau meneladani Rasulullah akan menjadi penghuni neraka.
(Simak Anwar Anshori Mahdum : “Meluruskan Pandangan Hidup”, Syi’ar Islam, Edisi XXXI November 2010, hal 17; ALMUSLIMUN, No 193, April 1986, hal 41-55, “Konsep Islam Tentang Hidup”, oleh Abul A’a Maududi, alih bahasa Ibnu Salamah”

Bekasi 18 Mei 2012 09.30

Advertisements
Post a comment or leave a trackback: Trackback URL.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: