Sikap Mukmin terhadap bukan Mukmin

Sikap Mukmin terhadap bukan Mukmin

Orang Mukmin itu menjadikan Rasulullah sebagai suri teladan. “Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah dn kedatangan hari kiamat dan dia banyak menyebut Allah” (QS Ahzab 33:21).

Orang Mukmin juga menjadikan Nabi Ibrahim dan pengikutnya sebagai suri teladan. “Sesungguhnya telah ada suri teladan yang baik bagimu pada Ibrahim dan orang-orang yang bersama dengan dia” (QS Mumtahanah 60:4). “Sesungguhnya pada mereka itu ada teladan yang baik bagimu, yaitu bagi yang mengharap rahmat Allah dan keselamatan pada hari kemudian” (QS Mumtahanah 60:6).

Allah membedakan antara Mukmin dan bukan Mukmin. “Katakanlah kepada mereka : Kamu belum beriman, tetapi katakanlah “kami telah tunduk”, karena iman itu belum masuk ke dalam hatimu” (QS Hujurat 49:14).

Orang Mukmin memproklamirkan indentitas pendiriannya kepada yang bukan Mukmin. “Sesungguhnyha kami berlepas diri dari apa yang kamu sembah selain Allah” (QS Mumtahanan 60:4, disimak juga dari QS Yunus 10:104, Kafirun 109:1-6).

Orang Mukmin mempproklamirkan siakp bermusuhan dengan yang bukan Mukmin. “Kami ingkari kekafiranmu dan telah nyata antara kami dan kamu permusuhan dan kebencian buat selama-lamanya sampai kamu beriman kepada Allah saja” (QS Mumtahanah 60:4).

Orang Yahudi dan orang Nasrani bersikap bermusuhan dengan orang Mukmin. “Orang-orang Yahudi dan Nasrani tidak akan senang kepada kamu hingga kamu mengikuti agama mereka” (QS Baqarah 2:120).

Orang Yahudi sesamanya saling bermusuhan, saling berbencian. “Kami (kata Allah) telah menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara mereka sampai hari kiamat” (QS Maidah 5:64).

Orang Yahudi gemar menyulut api peperangan, berbuat kerusakan, kerusuhan di muka bumi. “Setiap mereka menyalakan api peperangan, Allah memadamkannya dan mereka berbuat kerusakan di muka bumi” (QS Maidah 5:64).

Orang Yahudi akan terbelenggu di bawah kekuasaan bangsa-bangsa lain selama di dunia dan disiksa dengan belenggu neraka di akhirat kelak.

Orang Nasrani sesamanya saling bermusuhan, saling berbencian. “Mereka sengaja melupakan seagian dari apa yang mereka telah diberi peringatan dengannya, maka Kami timbulkan di antara mereka permusuhan dan kebencian sampai hari kiamat” (QS Maidah 5:14).

Orang Yahudi dan orang Nasrani itu saling bermusuhan, saling berbencian. “Dan orang-orang Yahudi berkata : Orang nasrani itu tidak mempunyai suatu pegangan. Dan orang-orang Nasrani berkata : Orang-orang Yahudi itu tidak mempunyai suatu pegangan. Padahal mereka sama-sama membaca Alkitab” (QS Baqarah 2:113).

Sebenarnya biang rekayasa permusuhan dan kebencian itu adalah setan. Setan itu menjalari, mengaliri jiwa manusia itu bagai elektron mengaliri kabel penghantarnya. Konduktor, penghantar yang digunakan setan untuk menimbulkan permusuhan dan kerusuhan yang paling utama adalah minuman keras dan judi. “Sesungguhnya setan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu lantaran meminum khamar dan berjudi itu, dan menghalangi kamu dari mengingat Allah dan shalat, maka berhentilah kamu dari mengerjakan pekerjaan itu” (QS Maidah 5:91)

Setan menempati kamar mandi (al-hammam), kamar kecil. Orang Mukmin disuruh berta’awudz, berlindung kepada Allah dari gangguan setan, antara lain ketika mau masuk kamar kecil. Setan juga menempati pasar-pasar (al-aswag) dan jalan-jalan (ath-thuruq). “Tempat yang amat disukai oleh Allah ialah Masjid, dan yang paling dibenci oleh Allah ialah pasar-pasar” (HR Muslim dari Abu Hurairah). “Janganlah menjadi orang yang masuk pasar dan jangan orang yang terakhir keluar daripadanya, karena di dalam pasar itu setan bertelor dan beranak” (HR Muslim dari Salman al-Farisi). Setan menyukai makanan yang tidak diucapkan padanya bismillah, minuman yang memabukkan, musik (al-mazamir), nyanyian (asy-syi’r), tatto (aal-wasym), kebohongan (al-kadzib), wanita (an-nisaa).

1

Advertisements
Post a comment or leave a trackback: Trackback URL.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: